MONIKAPOHORECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne strony

www.czestochowa.pl

Częstochowa

 

Nasze miasto online

www.czestochowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Razem zmieniajmy

Nasze Miasto!

 

 

 

 

 

 

Wspólnie pracujmy na nasz sukces!

Walczmy o Częstochowę samorządną, gwarantującą lepszą przyszłość Nam i Naszym Dzieciom.

O mnie

Monika Pohorecka

 

 Kandydat Przyjazny RodzinieKandydat Przyjazny Rodzinie

 

Wiek: 34 lata

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne; studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Stan cywilny: mężatka, dzieci: dwie córki: Aleksandra, Zofia; 4 lata i 1,5 rok

 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pracuje na rzecz dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji materialno - bytowej. Jako pracownik socjalny walczy z przemocą, patologią i dewiacjami społecznymi. Członek Stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci ,,Pomagajmy razem”, którego głównym celem jest pomoc dzieciom pochodzących z ubogich i niewydolnych wychowawczo rodzin.

Koordynator unijnych projektów:

,,Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, w ramach którego 130 rodzin, posiadających dzieci w wieku szkolnym otrzymało zestawy komputerowe wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

„Macierzyństwo Cię nie wyklucza”, skierowanego do kobiet posiadających dzieci (w tym z niepełnosprawnością), chcących wejść lub powrócić na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka, poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz płatnych stażach.

Doświadczenie w administracji rządowej i pozarządowej.

 

Jako młoda kobieta, matka dwojga małych dzieci, pracująca na pełnym etacie, znam problemy tysięcy kobiet w tym mieście, codzienne trudności, z jakim boryka się przeciętna mieszkanka Częstochowy. Nie są mi obojętne ból, cierpienie, potrzeba normalnego godnego życia, z którymi spotykam się na co dzień w swojej pracy.

Dlatego chcę działać. Wspieram ludzi, dobro człowieka jest dla mnie podstawową wartością.

Potrafię łączyć delikatność uczuć z wyrazistym temperamentem i żelazną konsekwencją w działaniu.

 

Jako radna chcę zabiegać o równe traktowanie naszego regionu, będę postulowała o zwiększenie środków na pomoc społeczną, w szczególności na pomoc matkom wychowującym samotnie dzieci i rodziny w trudnej sytuacji materialno-bytowej, zwiększenie ilości mieszkań w naszym Mieście. Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, domy dla bezdomnych kobiet z dziećmi.

Konieczne jest utworzenie nowych miejsc pracy. Nowe środki pozyskane z funduszy europejskich muszą służyć budowie lokalnych ulic, poprawie bezpieczeństwa dzieci, kluczowych układów komunikacyjnych.

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i placów zabaw.

Jako Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej będę pracowała na rzecz poprawy jakości funkcjonowania służby zdrowia i opieki zdrowotnej dla obywateli Naszego Miasta.

Chcę postawić na: Normalność, Zwyczajność, Jawność życia publicznego.

 

Po godzinach

Cały wolny czas poświęcam moim ukochanym córeczkom Oli i Zosi i to dla Nich chcę zabiegać o LEPSZĄ CZĘSTOCHOWĘ !!! Nie chcę, aby stąd wyjeżdżały, aby w tym Mieście mogły żyć spokojnie, godnie i szczęśliwie.

 

 

 

Napisz do mnie